SDA PHARM – Same Dobre Apteki
 1. Obowiązek informacyjny

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

  1. Dane administratora i inspektora
  2. Jeżeli jest Pan/Pani naszym pacjentem, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Same Dobre Apteki Pharm Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Konrada Wallenroda 2F, 20-607 Lublin (dalej SDA Pharm Sp. z o.o.). Jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej bądź na przetwarzanie danych w celach marketingowych, administratorem Twoich danych jest SDA Pharm Sp. z o.o.
  3. Kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną – adres e-mail: inspektorrodo@mmperfect.com, bądź drogą pocztową poprzez wysłanie korespondencji na adres: MM Perfect Sp. z o.o., ul. Baczyńskiego 12, 41-203 Sosnowiec z dopiskiem Inspektor Rodo.
  4. Cel przetwarzania danych

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1c RODO;
  2. ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, a także w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej – podstawa prawna: ustawa z dnia 6 listopada 2008 O Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009, Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 O systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011, Nr 113, poz. 657);
  3. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z wykonywaniem działalności leczniczej lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
  4. zapewnienia opieki okołoobsługowej nad pacjentem poprzez komunikację na Pana/Pani skrzynkę poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu w celu potwierdzenia lub odwołania terminu wizyty, przypomnieniu o terminie, przekazania informacji co do możliwości odbioru wyników badań czy instrukcji co do umówionej wizyty (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  5. dla celu marketingu usług własnych Administratora poprzez komunikację na Twoją skrzynkę poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu, w tym informowania o ofertach, informacjach o towarach, usługach, promocjach, wydarzeniach organizowanych przez Administratora czy artykułów o tematyce prozdrowotnej, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • Odbiorca danych
  1. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie przede wszystkim Biuro Rachunkowe, Firmy informatyczne świadczące usługi dla Przychodni Specjalistycznej CENTRUM. Pani dane nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
  2. Okres przechowywania
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane są przetwarzane.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  6. dostępu do treści swoich danych;
  7. sprostowania danych – jeśli dane osobowe są nieprawidłowe
  8. usunięcia danych – jeśli dane osobowe powinny być usunięte w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
  9. ograniczenia przetwarzania danych – wyłącznie w celu nieprzetwarzania danych osobowych, które są nieprawidłowe, do czasu ich poprawienia
  10. wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
  11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług medycznych. Przekazanie nam przez Pana/Panią numeru telefonu lub adresu e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności. Ich niepodanie nie spowoduje odmowy udzielenia Pani/Panu świadczenia zdrowotnego, ale znacznie utrudni lub nawet uniemożliwi nam kontakt.. Wyrażenie jakiejkolwiek zgody marketingowej również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Odmowa wyrażenia zgody nie spowoduje odmowy udzielenia Pani/Panu świadczenia zdrowotnego. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do odwołania wyrażonej nam zgody.
  12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

   

  Pliki cookies i inne technologie śledzące

   

  1. Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
  2. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
  3. Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.
  4. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook (Facebook Pixel) i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikacji.
  5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
   1. Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
   2. Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
   3. Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
  6. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
  7. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.