Nasza pracownia posiada jeden z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych skanerów o sile pola 1,5 T
w Europie – aparat MR 5300 firmy Philips. Zapewnia on komfort badania każdemu, niezależnie od wieku i budowy ciała, a także możliwość uzyskania profesjonalnej, szybkiej i bezpiecznej dla pacjenta diagnostyki obrazowej.

Same Dobre Apteki Pharm Sp. z o.o.

Firma Same Dobre Apteki Pharm Sp. z o.o. powstała w 2005 roku, aby ujednolicić i wzbogacić istniejącą działalność. Prowadzimy działalność doradczą dla 21 aptek i 2 przychodni na terenie województwa Lubelskiego oraz dla 2 aptek na terenie województwa Małopolskiego. Naszą misją jest stworzenie innowacyjnej sieć opieki i zaopatrzenia medycznego, aby dostarczyć każdemu medyczne wsparcie, bezpieczeństwo oraz opiekę w przystępnej cenie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz wyzwaniom jakie stawia rynek rozpoczęliśmy współpracę ze sztabem specjalistów z zakresu farmacji, medycyny, informatyki, public relations, zarządzania oraz finansów.

Nasze działania skupiają się wokół:

  • sukcesywnej analizy rynku farmaceutycznego i medycznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań;
  • wdrażania świadczonych usług z zakresu opieki oraz strategii rozwoju firmy dostosowanego do zmieniających się potrzeb klienta;
  • optymalizacji cen świadczonych usług i produktów handlowych.

Ze względu na zmienny charakter rynku, śledzimy jego nowe kierunki i wprowadzamy adekwatne rozwiązania. Nasi specjaliści czuwają nad konkurencyjnością naszych aptek oraz przychodni pod względem cen produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz świadczonych usług. Regularnie badamy rynek i uzupełniamy luki na rynku usług medycznych. Cechuje nas mobilność, efektywność, skuteczność oraz otwartość na potrzeby klientów oraz ich realizację.

W związku z powyższym wprowadziliśmy szereg innowacyjnych rozwiązań w naszych placówkach:

  • akcje informacyjne w dziedzinie nowości farmaceutycznych oraz medycznych;
  • zatrudnienie lekarzy, również niszowych specjalizacji;
  • zakup innowacyjnych urządzeń medycznych oraz systemów informatycznych;
  • innowacyjny oraz rozbudowany system zarządzania siecią placówek i aptek;
  • zaopatrzenie w najnowocześniejsze leki oraz możliwość transportu i przechowywania wymagających specjalnych warunków;
  • wprowadzenie pilotażowego systemu e-recepta oraz elektronicznego systemu tworzenia i przechowywania dokumentacji medycznej;
  • utworzenie działu przetargów dla klientów instytucjonalnych w zakresie dostarczania leków oraz usług medycznych w pakietach dla firm.

Dzięki aktywnej pracy działu informatycznego wprowadziliśmy innowacyjne systemy usprawniające pracę oraz efektywność naszego personelu. Automatyzacja przyniosła przyspieszenie obsługi nowych klientów, podwyższyła jakoś i wydajność pracy personelu oraz wyeliminowała możliwość pomyłki.

Nasza firma to też pracownicy i stworzone dla nich przyjazne miejsca pracy. Farmaceuci oraz medycy w ramach doskonalenia zawodowego uczestniczą w licznych szkoleniach. Dodatkowo pracownicy zdobywają umiejętności w niestandardowych dla swojej dziedziny zakresach m.in. technik sprzedaży, obsługi pacjenta, negocjacji czy psychologii. Nasze placówki są również miejscem kształcenia nowych kadr. Absolwenci Wydziałów Farmaceutycznych uczą się w „Samych Dobrych Aptekach” zawodu oraz zdobywają cenne doświadczenie, pracując w zorganizowanych i rozbudowanych strukturach.

W trosce o naszych odbiorców oraz politykę społecznego zrównoważonego rozwoju, rozszerzyliśmy naszą działalność o cieszące się coraz większą popularnością profilaktyczne akcje społeczne, podczas których pacjenci mogą bezpłatnie skorzystać z fachowych porad specjalistów tj. dermokonsultantki, diabetologa czy dietetyka. W działaniach profilaktycznych współpracujemy z organizacjami samorządowymi wyznając wspólnie zasadę, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

Czym się zajmujemy:

Określają nas liczby:

Lat na rynku
Apteki stacjonarne
Przychodnie Specjalistyczne
Osoby w zespole

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do zapytań ze strony różnych organizacji, przedsiębiorców i osób prywatnych o możliwość uczestniczenia we wsparciu Ukrainy w ramach zaopatrzenia produkty lecznicze i wyroby medyczne informujemy, że zgodnie z komunikatem GIF wysyłka leków jest koordynowana na poziomie całej Unii Europejskiej i odbywa się za pośrednictwem Polski. Za zaopatrzenie w leki mogą odpowiadać wyłącznie uprawnione do tego podmioty. Za bieżące dostawy leków odpowiada, przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Informujemy, że chęć pomocy  zgłaszać można poprzez  stronę rządową www.pomagamukrainie.gov.pl.